About Us

HIMAMIA (Himpunan Mahasiswa Kimia) FMIPA UNS sebagai wadah pengembang kreativitas akademik dan sosialisasi yang mandiri dalam organisasi yang intelek, terbentuk pada tanggal 9 September 1997. Himamia pertama kali diketuai oleh Opan. Seperti halnya organisasi-organisasi yang lain, Himamia mempunyai struktur dan lambang yang tentunya menjadi ciri khas Himamia. Lambang Himamia yang ditetapkan oleh pendahulu-pendahulu Himamia ini adalah Crown Eter. Crown Eter mempunyai makna tersendiri yang telah terangkum dalam Anggaran Dasar Himamia.

Dari tahun ke tahun, Himamia semakin eksis menjadi sebuah organisasi yang ada di jurusan kimia, tapi keberjalanan Himamia sempat tersendat seperti pada tahun 2002 yang karena adanya kesalahan kaderisasi menyebabkan tahun 2002 Himamia sempat mengalami kevakuman serta pada tahun 2010 (Januari- Maret) kevakuman tersebut kembali terjadi.

Dalam beberapa kepengurusan terdapat momen-momen penting yang menjadi keunggulan masing-masing kepengurusan itu, diantaranya :

  • Pada kepengurusan tahun 2003/2004 yang diketuai oleh Tinton Rusianto diadakan suatu olimpiade kimia se-Joglo Semarang, dan selama keberjalan waktu, olimpiade kimia ini tetap dipertahankan menjadi salah satu program kerja andalan Himamia
  • Dalam kepengurusan 2004/2005 yang diketuai oleh Slamet T.W. Himamia mulai menjejakkan kakinya dalam IKAHIMKI (Ikatan Himpunan Mahasiswa Kimia Indonesia)
  • Tahun kepengurusan 2005/2006 yang dipegang oleh Sony, Himamia membuat suatu gebrakan dengan mulai diadakannya salah satu acara Himamia yang bergengsi yaitu Chemical Bonding, suatu acara pengakraban dan outbond antar mahasiswa kimia FMIPA UNS dan biasanya diadakan diluar area UNS dan pada periode kepengurusan Andi Alfan, Chemical Bonding berganti nama menjadi Green Chemistry
  • Pada kepengurusan 2006/2007 yang diamanahkan pada Andi Alfan, Himamia bisa eksis di IKAHIMKI

Dan semoga Himamia kedepannya bisa lebih baik.

Hidup Himamia ! Himamia Jaya !

Comments are closed.